ِکِی و کجا کودکم را دفن کردم؟

۱۳۸۰/۰۳/۲۴
جمعه بود یادمه شنبه امتحان ریاضی داشتم و از صبح مشغول بودم.بابا هر هفته جمعه ها من و لیلا رو میبرد پارک، این روال همیشگی خونه ی ما بود. نمیدونم چرا، ولی احساس میکردم اون هفته نباید گردشی باشه چون من امتحان دارم و تو خونه هستم ولی برعکس بابا تصمیم داشت که لیلا رو ببره.
از اونجایی که من خیلی بابایی و بودم و شدیدا هم لوس، خیلی ناراحت شدم و از دست بابا حسابی دلخور بودم اما حرفی نزدم و سر خودم رو با درس گرم کردم. البته که تمام حواسم پیش بابا و لیلا بود. ساعت ها گذشت و بالاخره اونا برگشتن. بابا هیچوقت دست خالی خونه نمیومد و اون روز هم وقتی برگشت بستنی خریده بود.
وقتی بستنی رو بهم داد، مثل همیشه خودم رو لوس کردم تا بابا نازم رو بکشه و اون دلخوری ها از دلم بره، با قیافه ای طلبکار و غصه دار گفتم من نمیخوام مگه نمیدونی من بستنی کیمی دوست ندارم اصلا دلم از این بستنی قلنبه رنگی ها میخواد(بستنی اسکوپی میوه ای) و قهر کردم. بابا دلش نیومد و خواست بره برام همونی رو که میخوام بگیره ولی مامانی نزاشت و گفت نمیخواد بری همینه که هست بخواد میخوره.بابا هم حرفش رو گوش کرد و نرفت. من هم که از قبل دلم حسابی پر بود این رو هم که دیدم بدتر شدم، خوب توقع نداشتم حرف مامان رو گوش کنه هر چی باشه من دختر عزیزکردش بودم.با بغض و قهر ازشون فاصله گرفتم.
من هر شب قبل خواب تا به مامان و بابا شب بخیر نمیگفتم و جواب نمیگرفتم نمیخوابیدم ولی اون شب چون قهر بودم بدون هیچ حرفی خوابیدم.
۱۳۸۰/۰۳/۲۵
فردا صبح آماده شدم و رفتم برای امتحان
بابا آماده شد و رفت سر کار امااااااااااااااااااااااااااااااااا، بابا رفت که رفت
تا فردا صبحش که همه اومده بودن خونمون برای خاک سپاری، کلا شوکه بودم و چیزی تو ذهنم نبود.امان وقتی که بابا رو خاک کردیم، یهو یادم افتاد من اخرین بار بهش شب بخیر نگفتم، من قهر بودم ،و دنیای من اونجا عوض شد.من کودکم رو پیش بابا خاک کردم و تنها برگشتم خونه.
از اون روز از تمام دختر بچه ها بدم اومد چون قرار بود یه روزی برای باباهاشون لوس بشن
از تمام بستنی ها بدم اومد چون طعم تلخ یتیمی داشتن
از اون روز دیگه کودک خوشحال درونم حق خوشی نداشت چون کار بد کرده بود، کودک غمگین و آزرده ی درونم حق ابراز نداشت چون یکبار ابراز کرد و ۲۰ سال تاوان داد…..
من کودکم رو پیش بابا دفن کردم…

آرزو اسدی

قوانین ارسال دیدگاه

  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
دیدگاه‌ها

*
*