می‌خواهم خواننده باشم

سلام!

خیلی خوشحالیم که مایلید خواننده ی کتاب های انسانی کتابخانه ی جذاب ما باشید. 

لطفا فرم زیر را به دقت تکمیل کنید و یکی از کتاب ها را انتخاب کنید.

اجرای کتابخانه ی انسانی در روز پنج شنبه ۱۹ دی ماه ساعت ۱۲ تا ۲ بعد از ظهر خواهد بود. از اینکه شما را در جمع خود خواهیم دید بسیار خوشحالیم.

با احترام

تیم اجرایی کتابخانه انسانی

 

میخواهم خواننده باشم