کتابخانه انسانی آنلاین

بار اولی که رویداد کتابخانه انسانی را شروع کردیم فکر نمی کردیم در این حد مورد استقبال واقع شود و برای شرکت کننده ها مؤثر و هیجان انگیز باشد. اما فوق العاده بود. حس سهیم شدن و تأثیرگزاری در زندگی یک انسان دیگر به همه ی ما به قدری انرژی داد که همه ی اعضاء تیم به سرعت رویداد دوم رو کلید زدند و بازهم اجرا شد و اینبار در چندین سایت خبری هم بازتاب داشت.

کتابخانه انسانی به هیچ نهاد و ارگانی وابسته نیست و تنها با نیت دور کردن مردم از قضاوت های درونی خود نسبت به هر مفهوم یا فرد ناشناخته فعالیت می کند. افرادی به عنوان «کتاب انسانی در این رویداد شرکت می کنند و قسمتی از زندگی خود را با یک فرد ناشناخته ی دیگر سهیم می شوند با نیت اثرگزاری و الهام بخشی. شعار کنونی ما پیشگیری از گسترش بیسوادی سفید و ترویج و تبلیغ سواد آموزی سفید میان جامعه است تا هرچه زودتر از بحران و چالش های آسیب زای زمانه ی خود رها شویم.

پس چنانچه فردی هستید که برای توسعه ی فردی خود تلاش کرده اید و به وضوح تأثیر افزایش سواد سفید( سواد زندگی همسو با آخرین تعریف یونسکو از سواد) را در زندگی خود دیده اید و اگر مایلید تأثیر قدم برداشتن و تلاش برای آموختن سواد سفید را بر زندگی خود روایت کنید؛ لطفا فرم «می خواهم کتاب باشم» را پر کنید.

 

مشتاقانه در انتظار دیدن شما در این رویداد هستیم.

پس از پر کردن فرم منتظر تماس سفیران سفید باشید.