قاطعیت

(نسخه پی دی اف)

 

قاطعیت، مجموعه ای از مهارت هاست که هر کس از راه تمرین می تواند به آن دست یابد. افراد پس از کسب مهارت قاطعیت، می توانند بدون اضطراب بی مورد، احساسات صادقانه خود را ابراز دارند و حق خود را بدون انکار حق دیگران مطالبه کنند. پرخاشگری و قاطعیت، مفاهیمی هستند که اغلب با هم اشتباه می شوند. قاطعیت، وسیله ای ارزشمند برای رسیدن به اعتماد به نفس و کنترل خویش است

 

 

مجموعه های بیشتر: « خویشتن رویایی من

راهیار دات کام